imaj loader
Sit W'a kouvri

20200814_OBiPHa-Parousya - Repons a kesyonè a sou eta a nan jwe nan otis nan DRC a nan 2020

Louvri Gwoup Travay la nan yon nouvo fenèt

Isit la se repons lan nan "Kesyonè sou eta a nan jwe nan otis nan DRC (Repiblik Demokratik Kongo) nan 2020nan kad Gwoup Travay sektè aAnbasad Autistan nan Repiblik Demokratik Kongo an chaj nan relasyon ak òganizasyon nan (oswa pou) moun ki gen bezwen espesyal (Andikap).
Li se yon trè enpòtan "pwen depa" yo ka resevwa yon lide sou sitiyasyon an, epi diskite sou yo nan lòd yo kòmanse bati, ti kras pa ti kras, gras a detay ak lide kòmantatè yo sou paj sa a.
Li toujou posib pou lòt asosyasyon oswa lòt moun enfòme reponn kesyonè nou an antyèman, isit la: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ6FAjARXT1229-avQAgj5qPZfWDx97a3e8QorGUS-TwW4yw/viewform

Sondaj otis nan DRC la te pote soti nan asosyasyon yo OBiPHa (Travay charitab pou moun ki andikape) et Parousia Ongd

1- Repiblik Demokratik Kongo (DRC) ak òganizasyon entènasyonal yo

Konsènan sitiyasyon Kongo DRC an relasyon ak trete entènasyonal ak konvansyon ki te siyen pa Eta a, ki gen rapò ak pwoteksyon Dwa Moun ak an patikilye moun andikape.

1.1- DRC ak CRPD Nasyonzini (Konvansyon sou Dwa Moun andikape)

Konvansyon ratifye sou 30 septanm 2015: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=48&Lang=FR
Gen anpil enfòmasyon enteresan nan rapò sa a: http://www.adry.up.ac.za/index.php/section-b-2019/republic-of-congo

1.1.1- Ki sitiyasyon DRC an relasyon ak CRPD?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Egzakteman, depi 15 septanm 2015, peyi nou an te siyen ak ratifye la Konvansyon Nasyonzini sou Dwa Moun yo Andikape.
Atik 4 nan CRPD a sou obligasyon jeneral, nan premye paragraf li yo endike bagay sa yo: "Pati yo Etazini antreprann garanti ak ankouraje tout egzèsis tout dwa moun ak tout moun libète fondamantal nan tout moun ki gen andikap san yo pa diskriminasyon nenpòt kalite sou baz andikap.
Pou sa ka fèt, yo
antreprann pou: a) Adopte tout mezi lejislatif apwopriye, administratif oswa lòt aplike dwa yo rekonèt nan la Konvansyon sa a ... ”.

Pakonsekan, depi 2006, kesyon an te enkli nan yon atik nan nou an konstitisyon.
Sa a seatik 49 nan Lwa Debaz nou an ki deklare bagay sa yo:

“Granmoun ak enfim yo gen dwa mezi pwoteksyon espesifik an relasyon ak bezwen fizik yo, entelektyèl ak moral. Eta a gen devwa pou ankouraje prezans nan moun ki gen yon andikap nan nasyonal, pwovensyal ak lokal. Yon lwa òganik etabli modalite aplikasyon dwa sa a. ".

Jodi a bòdwo sa a ankò anba egzamen nan 3 komisyon: politik, administratif ak legal (PAJ), sosyo-kiltirèl ak dwa moun nan chanm ki pi ba nan palman nou an.

Nan lòt men an, gouvènman aktyèl la ki soti nan eleksyon prezidansyèl yo ak Desanm 2018 lejislatif yon ministè delege (depatman) nan responsab pou moun andikape ak lòt moun vilnerab, atache a Ministè Afè Sosyal, kouri pa yon fanm andikape.
se konsa
timidman, yon kèk moun k ap pran desizyon nan nivo nasyonal la ap kòmanse entèrn ba li andikap.

1.1.2- Èske gen yon revizyon nan DRC pa Komite a CRPD?
1
(Tanpri fè kòmantè)x

Se poutèt sa se bon pratik ke chak fwa yon Eta ratifye oswa aksepte yon konvansyon entènasyonal, li ka trase moute lejislasyon nasyonal la aplike konvansyon sa a nan nivo nasyonal la.
Sepandan, depi CRPD a konstitye nan tèt li yon modèl ki eta yo dwe refere lè desen moute yo lwa nasyonal, lOrganganizasyon Moun andikape yo ak moun k ap travay nan jaden andikap la te fè kanpay pou bòdwo an òganik pi wo a devlope dapre lèt la ak lespri nan CRPD la.

1.1.3- Ki non, kontak ak lyen entènèt kò nasyonal ki responsab pou relasyon ak CRPD oswa pou kontwole konvansyon sa a?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

(Sa a se obligatwa. Tanpri bay omwen yon lyen ofisyèl entènèt, ak otank posib yon adrès imel k ap travay pou sèvis sa a.)

De zan de sa, gouvènman an mete kanpe yon komisyon biwo interministerial ki te prepare rapò aplikasyon sa a konvansyon.
Malerezman, komisyon sa a pa operasyonèl nan dat.

Pakonsekan, amelyorasyon nan kondisyon lavi pou moun ki gen andikap toujou rete yon rèv nan peyi sa a dimansyon yo nan yon kontinan.
Epitou, òganizasyon moun ki gen andikap, sa yo ki nan paran yo nan timoun ki gen andikap pa gen federasyon nasyonal oswa inifye òganizasyon ki merite pou non a aji ansanm.
Yo nan lòd yo
jwenn alantou difikilte sa a, kèk asosyasyon de baz patisipe nan defans, sipò, swen pou moun ki andikape ki gen pitit ... travay nan consortium oswa sinèrji. Egzanp: OBiPHa ak Parousia elatriye.

Si ou vle, nou ta ka voye ba ou detay yo kontak nan Madam Minis Delege an chaj pou moun andikape ak lòt moun vilnerab.

1.2- DRC ak lòt konvansyon entènasyonal yo (sitou Afriken)

1.2.1- Ki sitiyasyon an nan DRC konpare ak lòt konvansyon entènasyonal ki ka benefisye moun ki gen andikap, ki deja egziste nan Lafrik (oswa lòt kote)?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Li klè ke DRC, peyi nou an, se yon manm nan sub-gwoup yorejyonal, rejyonal ak Inyon Afriken. Pakonsekan, li respekte trete ak konvansyon ki gen rapò ak CPGL, SADC elatriye.
Pledwaye pou la
DRC ratifye Konstitisyon Afriken sou Dwa Moun ak Moun yo ak dwa li yo pwotokòl si ou vle ki gen rapò ak moun ki gen andikap se nan pwogrè.
Ou pral san dout dakò avèk nou, nou espere ke gen toujou anpil fè tou de nan defans pou rekonesans nan dwa ak nan lòt zòn pou benefis nan moun ki gen andikap ki gen ladan moun otis Sub-Saharan Lafrik ak an patikilye nan DRC la.

2- Lis lwa ak règleman ki itil pou moun otis yo

2.1- Ki lwa nasyonal ak règleman ki ka benefisye patikilyèman moun ki gen otis nan DRC?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Apa de efò yo rantre nan CRPD a, bòdwo a òganik anba diskisyon nan la nan palman nou an mansyone pi wo a, nan nivo lokal, pwovens Kinshasa, yon sispèk nan yon edi bouyon nan preparasyon pou benefis nan moun ki andikape se rive nan zòrèy nou.
Sinon kèk aksyon detanzantan nan charite te pote soti nan moun ki gen bòn volonte bay kèk sipò pou moun ki gen andikap: manje, rad; livrezon nan chèz woulant, baton blan ...

Epitou, aksè nan bilding rete yon pwoblèm litijyeu.
Kòm yon pati nan bati kapasite nou yo sou pwomosyon edikasyon enklizif, nou Nou te rankontre yon lwa ki gen rapò ak estanda konstriksyon lekòl ki ankouraje aksè men dokiman sa a pa popilarize.

An konklizyon, ou konprann sapa gen okenn tèks espesifik pou benefis nan moun otis nan peyi nou an.

3- Lis pwoblèm nan sèvis piblik yo

3.1- Ki pwoblèm sèvis piblik ki afekte moun otis yo ak fanmi yo nan DRC?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Remake byen ke andikap an jeneral ka pran twa fòm nan DRC a: a "Erè", yon "laterè" oswa yon "malè".
Andikap se yon rezon
izolman, prizon ak entolerans.
Nan moun andikape a,
espesyalman moun nan otis, nou pa wè fondamantalman yon nonm, men yon sub-monchè.
Pakonsekan dezumanizasyon an, ki pa respè pou diferans, atak la sou
otonomi ak esklizyon nan ki li se yon viktim yo.
Pa gen okenn mekanis leta pou jere otis.
Epitou, yon
gen yon mank de espesyalis / founisè nan zòn sa a.
Konsiltasyon
medikal ak egzamen ki kapab fasilite dyagnostik la trè chè pou majorite fanmi k ap viv nan povwete ekstrèm.

4- Lis pwoblèm ki soti nan konpayi an

4.1- Ki pwoblèm sosyete a (ki gen ladan fanmi an) ki afekte moun otis nan DRC?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Nan DR Kongo ak Kinshasa an patikilye: gen yon timoun andikape ki gen otis se wè sa tankou yon pinisyon nan men Bondye, move chans, [ki gen rapò ak maji], yon madichon ak wont pou fanmi an nan yon tèl mezi timoun sa a dwe pafwa kache; sosyete a kwè ke manyen yon moun andikape kapab tou fè moun nan valab enfim.
Moun ki andikape a, [ki gen ladan] otis, konsidere
tankou yon enkapab, yon enproduktiv, yon kite dèyè ki pa gen mwayen pou viv pase pa t'ap mande charite.
Asire swen ak swen medikal yon timoun konsa se yon eprèv pou paran yo ak tout fanmi an. Anpil koup divòse ak timoun sa yo viv avèk granparan oswa lòt fanmi.

5- Lis sèvis piblik ki disponib

5.1- Si genyen, ki sèvis piblik yo ofri espesyalman pou moun otis yo ak fanmi yo nan DRC?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Gen yon pwogram nasyonal sante mantal ki atache ak ministè sante a piblik men san kontni aktyèl sou otis.

Epitou, gen kèk lopital nan referans nan Eta a tou de nan Kinshasa ak nan pwovens yo, men souvan san yo pa yon kontinyòm sou otis.

5.2- Ki non, kontak ak lyen entènèt kò nasyonal (oswa ministè) ki responsab moun andikape yo?
1
(Tanpri fè kòmantè)x

Delege Minis nou an an chaj pou moun ki andikape se:
ESAMBO DIATA Irène
Telefòn: (+243) 998329716
Imèl: iesambo (à) yahoo.fr

Ministè delege sa a atache ak Ministè Afè Sosyal.

6- Lis sèvis prive ki disponib

6.1- Si genyen, ki sèvis prive espesifik pou otis ki disponib nan DRC?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

 • nan Vilaj Bondeko,
 • "Sant pou Evalyasyon ak Entèvansyon pou Timoun ki gen Otis”(CEIEHMA),
 • Le Bon Sant Kòmanse,
 • Le Sant Sante Mantal Telema.

Souvan sèvis yo disponib sèlman nan Kinshasa e petèt nan kèk
gwo vil nan peyi a nan opinyon enb nou an.

7- Lis asosyasyon otis yo

7.1- Ki asosyasyon fanmi otis ki egziste nan DRC?
1
(Tanpri fè kòmantè)x

Nan Kinshasa, gen yon Asosyasyon paran timoun andikape Kongo, ak bay timoun ki gen andikap mantal.
Epitou, yon eseye regwoupe paran yo nan timoun otis akonpaye pa OBiPHa la s'observe.

8- Lis asosyasyon andikap ki gen ladan otis

8- Ki asosyasyon moun andikape ki pa espesyalize nan otis men ki fè fas ak otis nan DRC?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

 • Parousia Ong
  Avenue de la 2ème République N ° 100, distri Kutu, minisipalite Kimbanseke / Kinshasa.
  Telefòn: (243) 998335930; 823635000
  Imèl: parousia_ong (nan) yahoo.fr; infoparousia (nan) gmail.com
  Facebook: parousia.parousiaongd
 • Rezo Komite Reyabilitasyon Kominotè "RCRC" nan Kinshasa.

9- Lis ka konkrè endividyèl yo.

9.1- Èske ou ka bay egzanp espesifik konkrè nan moun otis oswa fanmi otis nan DRC a?
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Nou pral fè efò bay detay ak tache foto ak istwa / vwayaj nan timoun otis ak fanmi yo apre otorizasyon alavans nan men konsène yo.

10- Lòt pwen

10.1- Tout lòt sijè ki pa prevwa nan pati anvan yo, epi toujou ki gen rapò ak amelyore sitiyasyon an jeneral nan moun otis nan DRC la.
0
(Tanpri fè kòmantè)x

Nou kwè ke peyi devlope yo ki gen ladan moun ki nan Sid Sahara a ak pòs-konfli tankou DRC a ap fè fas a plizyè defi yo, yo merite atansyon espesyal nan men donatè, patnè teknik ak finansye ak tout kominote entènasyonal la pou ke moun andikape an jeneral, ki gen ladan moun otis nan zòn géographique sa a, amelyore kondisyon lavi yo ak vrèman vin sitwayen ak sijè nan lalwa.

Fè nan Kasangulu, sou 14/08/2020
Pou asosyasyon yo nan DRC la.

Martin LUSAMBILA EDI YAZOLA
Sekretè Jeneral nan Parousia Ong ak aktivis dwa moun

Willmar LUTAKANA KABEMBA
Koòdonatè OBiPHa ak edikatè otis

Nan pati anba a nan chak dokiman ou ka patisipe nan diskisyon an ak vote pou kòmantè: fason sa a chak dokiman se tankou yon kalite "mikwo gwoup k ap travay".

[Autistan.org | S005000 | [S005340] -CD ofganizasyon nan (oswa pou) moun ki gen bezwen espesyal (Demokratik Repiblik Kongo)]

5 2 vote
Atik Rating

Last Update: 26 / 08 / 2020

23 / 08 / 2020 170 sit la_adm S005340-CD (DRC)
Total 5 Vòt yo:
0

Èske ou ka tanpri di nou ki jan nou ka amelyore dokiman sa a oswa sa ou pa t 'renmen? Mèsi!

+ = Verifye Imèn oswa Spambot?

envite
3 kòmantè
Pi ansyen
Dernye Pifò Vote
Aliye komantè
Wè tout kòmantè
s003330_autistan_gs
AutiPoints: 19
1 mwa Anons sa pibliye depi
5.2- Ki non, kontak ak lyen Entènèt nan kò nasyonal la (oswa ministè) an chaj pou moun ki andikape ... " Read More »

Èske gen yon lyen entènèt?

0

s003330_autistan_gs
AutiPoints: 19
1 mwa Anons sa pibliye depi
7.1- Ki asosyasyon fanmi otis ki egziste nan DRC? " Read More »

Èske gen lòt asosyasyon "otis" nan DRC?

0

s003330_autistan_gs
AutiPoints: 19
4 jou de sa
1.1.2- Èske gen yon revizyon nan DRC pa Komite a CRPD? " Read More »

Klarifikasyon pa Parousia: "Konsènan aplikasyon CRPD a, DRC poko pwodwi premye rapò a ak Se poutèt sa pa gen okenn revizyon inivèsèl peryodik. "

0

Yo ede nou

Klike sou yon logo pou konnen kijan
3
0
Kolabore fasil nan pataje panse ou nan diskisyon sa a, mèsi!x
()
x